İnsanın Doğuşu

“İnsanın Doğuşu” bize, ilkel homininleri, modern insanları ve üçüncü bir karakteri – esrarlı siyah bir monoliti tanıştırıyor. ‘2001’in orijinal senaryosunda monolit, maymunlara bir şekilde bilgi aktaran kristal bir küptü. Kubrick ise bize çok daha gizemli bir cisim bıraktı. Bir aynadan çok farklı değil, karşısındakinin evrimdeki durumunu yansıtıyor. Monolit ile karşılaştıktan sonra maymunlar her neye dönüştülerse, bu onların evrimlerinin doğuştan gelen potansiyellerinin farkına varmalarıdır, tanrılardan gelen bir lütuf değil.

Fark ettiniz mi? Amerikalı Heywood Floyd yörüngedeki uzay istasyonunun barında Rus rakipleriyle karşılaştığında konuşulan ilk sözcüklerden bir kısmı: “İçki ister misiniz, doktor?” Şimdi bunu su çukurundaki maymunların misafirperverliği ile karşılaştırın…

1 2 3 4
star served by hostdrive.com